In Iscanu

Sos de Bore Manunta

Cantigos - Poesias - Cultura

HOME
Zuanne Manunta

Zuanne Manunta

Naschidu in Iscanu su battoro de Sant'Andrìa 1918 cunservat ancora bona salude e memoria. Fuit impreadu contabile in d'unu casufitziu de Macummere. A su momentu est su decanu de sos poetes iscanesos.

Sende zovanu fuit famadu comente atleta e pro sas provas de abilidade. Connottu fintzas pro esser amantiosu de enigmistica e matematica, est istadu insuperadu giogadore de dama e de murra.

In Iscanu est faina de Zuanne Pedru Angotzi in ammentu de su jaju Bore Manunta